Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(84-8)38486489

Liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hoá Tân Sơn Nhất 
46 - 48 Hậu Giang, Phường 4,  Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại :(84-8) 38486489; Fax : (84-8) 38427944
SITA  : SGNFTXH

 

Phòng Điều Hành
Giám Đốc Phục Vụ:  Phạm Quốc Việt
Điện thoại: 090 2307777 - FAX: (84-8) 38427943
Số nội bộ: 187
Email: operation@tcs.com.vn
Phòng Tài chính Kế Toán
Kế toán trưởng:  Nguyễn Trung Tuyến
Điện thoại: 090 2371960
Số nội bộ: 104
Đường dây nóng: 0906694177
Email: tuyennt@tcs.com.vn
Phòng Hành Chính Nhân Sự
Trưởng phòng:  Bùi Thanh Hải
Điện thoại: 090 3709419
Số nội bộ: 105
Email: haibt@tcs.com.vn
 
Phòng Kỹ Thuật
Phó Phòng:  Nguyễn Việt Phương
Điện thoại: 090 9220568
Số nội bộ: 118
Đường dây nóng: 0934159177
Email: phuongnv@tcs.com.vn
Bộ phận Tiếp thị
Trưởng Bộ phận:  Đào Hồng Nhung
Số nội bộ: 156
Đường dây nóng: 0932184177
Email: marketing@tcs.com.vn
Bộ phận Tin học
Trưởng bộ phận:  Đào Thị Thu Thủy
Điện thoại: 090 3009737
Số nội bộ: 111
Đường dây nóng: 0906743177
Email: thuydtt@tcs.com.vn
 
Bộ phận Dự án & Phát triển
Trưởng Bộ phận:  Lê Hoàng
Điện thoại: 090 8331199
Số nội bộ: 204
Email: hoangl@tcs.com.vn
Bộ phận Bảo vệ
Trưởng bộ phận:  Trịnh Trung Dũng
Điện thoại: 091 9894999
Số nội bộ: 135
Đường dây nóng: 0938302177
Email: dungtt@tcs.com.vn
Bộ phận Quản lý sự thay đổi
Trưởng bộ phận:  Trương Văn Cẩm
Điện thoại: 090 3815831
Số nội bộ: 138
Email: camtv@tcs.com.vn
 
Bộ phận An toàn chất lượng
Trưởng Bộ phận:  Đặng Nam Phương
Điện thoại: 090 3267968
Số nội bộ: 126
Email: safety_quality@tcs.com.vn
Trung tâm đào tạo TCS
Trưởng trung tâm:  Tiêu Hải Ngọc Phượng
Điện thoại: 090 9601859
Số nội bộ: 125
Email: phuongthn@tcs.com.vn