Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT 
46 - 48 Hậu Giang, Phường 4,  Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại :(02-8) 38486489; Fax : (02-8) 38427944
SITA  : SGNFTXH

 

Trung tâm Điều hành
Trưởng trung tâm: Phùng Lệ Trinh
Điện thoại: 090 6957268
Đường dây nóng: 090 6949177
Email: trinhpl@tcs.com.vn
Phòng Tài chính Kế Toán
Kế toán trưởng:  Đỗ Hồng Quân
Điện thoại: 098 4320774
Số nội bộ: 104
Đường dây nóng: 0906694177
Email: quandh@tcs.com.vn
Phòng Hành Chính Nhân Sự
Trưởng phòng:  Bùi Thanh Hải
Điện thoại: 090 3709419
Số nội bộ: 105
Email: haibt@tcs.com.vn
 
Phòng Kỹ Thuật
Trưởng Phòng:  Nguyễn Việt Phương
Điện thoại: 090 9220568
Số nội bộ: 188
Đường dây nóng: 0934159177
Email: phuongnv@tcs.com.vn
Bộ phận Kinh doanh
Phụ trách bộ phận: Phùng Lệ Trinh
Số nội bộ: 228
Điện thoại: 0906 957 268
Email: trinhpl@tcs.com.vn
Bộ phận Tin học
Trưởng bộ phận:Nguyễn Minh Quang
Điện thoại: 0984320797
Số nội bộ: 111
Đường dây nóng: 0906743177
Email: quangnm@tcs.com.vn
 
Bộ phận Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng bộ phận:  Lê Quang Huy
Điện thoại: 098 4320320
Số nội bộ: 204
Email: huylq@tcs.com.vn
Phòng An Ninh
Trưởng Phòng:  Trịnh Trung Dũng
Điện thoại: 091 9894999
Số nội bộ: 135
Đường dây nóng: 0938302177
Email: dungtt@tcs.com.vn
Bộ phận Quản lý An toàn chất lượng
Phó Trưởng bộ phận:  Phạm Thị Thúy Hằng
Điện thoại: 0937 763 703
Số nội bộ: 138
Email: hangptt@tcs.com.vn
 
Bộ phận Đào tạo
Trưởng bộ phận:  Tiêu Hải Ngọc Phượng
Điện thoại: 090 9601859
Đường dây nóng: 090 6843419
Số nội bộ: 229
Email: phuongthn@tcs.com.vn
Phòng Khai thác Hàng nhập
Phó trưởng phòng:  Đặng Nam Phương
Điện thoại: 090 3267968
Đường dây nóng: 093 8052177
Số nội bộ: 239
Email: phuongdn@tcs.com.vn
Phòng Khai thác Hàng xuất
Phụ trách phòng: Trần Minh Tân
Đường dây nóng: 093 8023177
Số nội bộ: 187
Email: tantm@tcs.com.vn