Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489
Hướng dẫn thủ tục nhận hàng hàng nhập - Hàng Công ty

I. Khách hàng là Công ty nhận hàng trực tiế:

- Tên người nhận trên Không vận đơn là Công ty, khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy giới thiệu của Công ty (bản chính) cho người đi nhận hàng.

2. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

3. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

II. Khách hàng là Công ty ủy quyền cho Công ty khác thay mặt nhận hàng:

- Khách hàng được ủy quyền khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền của Công ty thể hiện trên Không vận đơn (bên ủy quyền) cho Công ty thay mặt nhận hàng (bên được ủy quyền).Nội dung Giấy ủy quyền thể hiện đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, số Không vận đơn và nội dung thể hiện rõ mục đích ủy quyền nhận hàng và đứng tên trên hóa đơn (nếu có).

2. Giấy giới thiệu của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

3. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

4. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

III. Thông tin người nhận hàng trên Không vận đơn là Ngân hàng trong nước:

- Khách đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền của Ngân hàng hoặc Không vận đơn bản chính có ký hậu hoặc Thư bảo lãnh không thời hạn của Ngân hàng.

2. Giấy giới thiệu của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

3. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

3. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

Lưu ý:.

  • Các lô hàng về trực tiếp qua Hãng Hàng không Vietnam Airlines và hãng hàng không All Nippon Airways chỉ sử dụng Giấy ủy quyền của Ngân hàng.
  • Trường hợp khách cần nhận lại Thư bảo lãnh không thời hạn, vui lòng cung cấp Không vận đơn chính có ký hậu hoặc ủy quyền của Ngân hàng.

IV. Thông tin người nhận hàng trên Không vận đơn là Ngân hàng nước ngoài:

- Khách đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền hoặc Không vận đơn có ký hậu của Ngân hàng nước ngoài (có thể sử dụng bản copy).

2. Điện giao hàng của hãng bay trong trường hợp lô hàng về trực tiếp hoặc Cam kết giao hàng của Đại lý trong trường hợp lô hàng về qua Đại lý).

3. Giấy giới thiệu của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

4. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

5. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

V. Thông tin người nhận hàng trên Không vận đơn thể hiện tên của con tàu và có C/O cho công ty ở Việt Nam:

- Khách đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền của Thuyền trưởng con tàu (bên ủy quyền) cho Công ty C/O trên Không vận đơn (bên được ủy quyền). Giấy ủy quyền thể hiện đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, số Không vận đơn và nội dung thể hiện rõ mục đích ủy quyền nhận hàng và đứng tên trên hóa đơn (có thể sử dụng bản sao y có đóng dấu của bên được ủy quyền).

2. Trường hợp con tàu là sở hữu của công ty được C/O, khách hàng xuất trình giấy sở hữu con tàu (có thể sử dụng bản sao).

3. Công văn cam kết giao hàng cho Bên ủy quyền của Công ty được ủy quyền (bản chính).

4. Giấy giới thiệu của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

5. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

6. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

VI. Thông tin người nhận hàng trên Không vận đơn là Công ty và có hợp đồng thuê kho với Công ty là chủ kho ngoại quan :

- Khách đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Hợp đồng thuê kho ngoại quan (có thể sử dụng bản sao y) bao gồm trường hợp chủ hàng đi nhận hàng trực tiếp.

2. Công văn cam kết giao hàng cho Bên ủy quyền của chủ kho ngoại quan (bản chính).

3. Giấy giới thiệu của chủ kho (bản chính) cho người đi nhận hàng.

4. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

5. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

VII. Thông tin người nhận hàng trên Không vận đơn là Công ty và địa chỉ ở Cambodia (hàng chuyển khẩu bằng đường bộ) và công ty Việt Nam ở mục Notify:

- Khách đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. 1. Giấy ủy quyền của Công ty ở Cambodia (bên ủy quyền) cho Công ty thể hiện ở mục Notify trên Không vận đơn (bên được ủy quyền). Giấy ủy quyền thể hiện đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, số Không vận đơn và nội dung thể hiện rõ mục đích ủy quyền nhận hàng và đứng tên trên hóa đơn.

2. Công văn cam kết giao hàng cho Bên ủy quyền của Công ty được ủy quyền.Giấy giới thiệu của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

3. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

4. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

VIII. Hàng phục vụ cho triển lãm:

- Khách đi nhận hàng phục vụ cho triển lãm cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy phép tổ chức triển lãm do Sở Công Thương cấp (có thể sử dụng bản sao).

2. Giấy ủy quyền của Công ty tổ chức triển lãm cho Công ty khác đi nhận hàng (nếu có).

3. Giấy giới thiệu của Công ty tổ chức triển lãm hoặc Công ty được ủy quyền nhận hàng (bản chính) cho người đi nhận hàng.

4. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

5. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

IX. Hàng tái xuất:

- Trong trường hợp táixuất hàngđể trả về nơi gửi, người đi làm thủ tục cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền của Công ty thể hiện trên Không vận đơn (bên ủy quyền) cho Công ty được ủy quyền làm tái xuất (bên được ủy quyền) nếu có. Giấy ủy quyền thể hiện đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, số Không vận đơn và nội dung thể hiện rõ mục đích ủy quyền tái xuất hàng và đứng tên trên hóa đơn (nếu có).

2. Công văn xin xuất trả hàng của Chủ hàng hoặc Công ty được ủy quyền đã có sự đồng ý của cơ quan Hải quan.

3. Giấy giới thiệu của Chủ hàng hoặc Công ty được ủy quyền (bản chính) cho người đi làm thủ tục.

4. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

X. Đại lý trên Không vận đơn chính(MAWB) thanh toán các chi phí:

- Ngoài hồ sơ nhận hàng như các mục ở trên, cần xuất trình Công văn của Đại lý (thể hiện rõ thông tin lô hàng) yêu cầu xuất hóa đơn các chi phí cho Đại lý.

XI. AWB có tên người nhận là CATERING nhận hàng thay cho các Hãng hàng không:

- Các lô hàng có tên người nhận là Hãng hàng không C/O CATERING, người đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:.

1. Ủy quyền của Hãng hàng không cho Catering đi nhận hàng.

2. Giấy giới thiệu của Catering (bản chính) cho người đi nhận hàng.

3. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

4. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.