Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Gửi hàng quốc tế

 

Bước 1: Xuất trình tài liệu tại cổng bảo vệ

Tài liệu gồm:

- Bản hướng dẫn gửi hàng SID, đã ghi đủ nội dung yêu cầu, có số AWB. SID có thể nhận ở văn phòng hãng bay, phòng Tài liệu hàng xuất TCS

- Phiếu xác nhận chỗ của hãng bay.

Bước 2: Thực hiện quá trình tiếp nhận hàng hóa

 

- Thông báo cho nhân viên tiếp nhận phụ trách chuyến bay khách hàng đã giữ chỗ để làm thủ tục.

- Phối hợp cùng nhân viên tiếp nhận TCS giám sát hàng hóa khi xuống hàng, chất xếp vào ULD(pallet, container).

- Nhân viên tiếp nhận TCS sẽ kiểm tra số kiện, trọng lượng, kích thước hàng hóa và các yêu cầu phục vụ liên quan, ký xác nhận lên SID.

Bước 3: Làm thủ tục TCS

- Quý khách đến Phòng Tài liệu Hàng xuất TCS để nộp phí lưu kho, lao vụ và các khoản khác nếu có.

Bước 4: Làm thủ tục Hải quan

- Quí khách làm thủ tục hải quan , tùy theo loại hình xuất khẩu của hàng hóa. Qúi khách cần xuất trình các loại giấy tờ liên quan xuất khẩu khi Hải quan yêu cầu.

- Nếu không thể làm hoàn tất thủ tục Hải quan, quí khách vui lòng báo cho nhân viên tiếp nhận TCS.

Bước 5: Làm thủ tục an ninh soi chiếu

- Các lô hàng đã xong thủ tục Hải quan, quí khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên tiếp nhận để chuẩn bị làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Bước 6: Lập không vận đơn tại văn phòng các hãng

- Lập không vận đơn tại văn phòng của các hãng Hàng không . Riêng Vietnam Airlines sẽ giao không vận đơn tại văn phòng hàng hóa VN (cạnh phòng Tài liệu Hàng xuất TCS)

 

 

* Giải thích phân luồng tiếp nhận hàng xuất

    Luồng phục vụ hàng chưa có MAWB

- Luồng phục vụ đối với các lô hàng chưa được dán nhãn không vận đơn (MAWB) hoặc khách hàng chưa có MAWB, phiếu đặt chỗ của hãng bay và chưa sẵn sàng dán MAWB ngay khi xuống hàng.

 + Xe vận chuyển sẽ đậu tại “Khu vực đậu xe chờ xuống hàng”. Khu vực G

    Luồng phục vụ hàng đã có MAWB

- Luồng phục vụ đối với các lô hàng đã được dán nhãn không vận đơn (MAWB) hoặc khách hàng đã có MAWB, phiếu đặt chỗ của hãng bay và sẵn sàng dán MAWB ngay khi xuống hàng.

+ Xe vận chuyển sẽ được đậu tại vị trí “Khu vực đậu xe xuống hàng”. Số 2

+ Nhân viên TCS sẽ ưu tiên thực hiện ngay việc xuống hàng, chất xếp vào ULD (pallet, container).

    Luồng phục vụ đối với hàng lẻ, túi bưu điện và các lô hàng thuộc luồng xanh và luồng cam được vận chuyển trên xe gắn máy 2 bánh, xe thô sơ 3 bánh.

Đối với các trường hợp đặc biệt, TCS sẽ đưa ra giải pháp phù hợp để phục vụ khách hàng tốt nhất.